www.ecmoph.org
 
Username:
Password:
User Type:
 
 
ค้นหาภายในเว็บไซต์ :
   
 
  หน้าแรก
  รู้จักสำนักงานเลขาฯ
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  บทบาท และอำนาจหน้าที่
  บุคลากร
  กิจกรรม
  เว็บลิงค์
  เว็บบอร์ด
  ติดต่อหน่วยงาน
  FAQ


  ดาวน์โหลด : รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในปี 2546-2550
  จำนวนโครงการที่เข้าร่วมประชุมพิจารณาในแต่ล่ะปี
  จำนวนโครงการแยกตามหน่วยงานที่ทำวิจัย
   

  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  122480
  เริ่มนับเมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2551

 
   

 
ค้นหาภายในเว็บไซต์ : Google

เจ้าหน้าที่ไปประชุมนอกสถานที่วันที่ 20-21-22 กันยายน 2560 กรุณาติดต่อในวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560


 
   
EC  หมายถึงคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข (The Ethical Review Committee for Research in Human Subjects, Ministry  of  Public  Health) มีหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติติดตามโครงการวิจัยในคน ที่ดำเนินการโดยบุคคลหรือองค์กรภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์จริยธรรมสากล รวมทั้งคุ้มครองอาสามัครที่เข้าร่วมโครงการวิจัยมิให้ถูกละเมิดสิทธิและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

 


  

 
กำหนดการอบรม เรื่อง จริยธรรมการวิจัยเพื่อการปฏิบัติวิจัยทางคลินิกที่ดี(จ.ตรัง)
กำหนดการอบรม(จ.ตรัง) วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2560
เว็บบอร์ด คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข
ภายในเดือน ตุลาคม 2552 สำนักงานจะเปิดตัวเว็บบอร์ด เพื่อเป็นการสื่อสารสองทางกับนักวิจัย

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
เชิดชูคุณค่าผู้สูงอายุไทย
นาง พรรณสิริ กุลนาถศิริ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์แห้ง ของสมาคมผู้สูงอายุ หลังจากเป็นประธานเปิดงานมหกรรมรณรงค์เพื่อสุขภาพจิตผู้สูงอายุ
“จุรินทร์” เผยที่ประชุมบอร์ด สปสช.อนุมัติ 5 ล้านบาท จัดหายากำพร้ากลุ่มต้านพิษ 6 รายการ
วันนี้ (19 เมษายน 2553) ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80พรรษา5ธันวาคม 2550 กทม. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานกรรมการหลั
หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการร่างการวิจัยเสนอของบปี 2553 และการเขียนรายงานการวิจัยเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร
หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการร่างการวิจัยเสนอของบปี 2553 และการเขียนรายงานการวิจัยเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร
บทความวารสารกรมการแพทย์
บทความวารสารกรมการแพทย์

ข่าวประชาสัมพันธ์กรม
 
 
จัดอบรมจริยธรรมการวิจัยแก่คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข และคณะอนุกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน หัวข้อเรื่อง “Advanced Updates in Research Ethics Agenda”
โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพโครงการวิจัย ครั้งที่ 2 13 – 14 กันยายน 2550 ณ รร.เจริญโฮเต็ล อุดรธานี
โครงการพัฒนาคุณภาพโครงการวิจัยทางคลินิก ครั้งที่ 2 4 สิงหาคม 2549
โครงการพัฒนาคุณภาพโครงการวิจัยทางคลินิก 14 มิถุนายน 2549

กิจกรรมทั้งหมด
 
 
สธ.ส่งยามูลค่า 3 ล้านบาท ช่วยอินโดนีเซียกู้ชีพผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว
เตือนประชาชนระวัง 6 โรคที่มากับน้ำท่วม
ข้อมูลข่าวสารไข้หวัดใหญ่ 2009
ถวายรางวัล "พระเทพ" นักโภชนาการโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
 


 
------------------ ไม่พบข้อมูลในระบบค่ะ ------------------

ประกาศรับสมัครงาน
 


 

   หมวดหมู่ หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข

หมวดหมู่ เว็บไซต์หน่วยงานที่มีข้อมูลงานวิจัยของไทย

หมวดหมู่ เว็บไซต์หน่วยงานที่มีข้อมูลงานวิจัยของต่างประเทศ
 
เพิ่มเติม...
   

ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
การจัดซื้อจัดจ้างราชการ
สถาบันวิจัยระบบสาะารณสุข (สวรส.)
Norton 360
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข
อาคาร 2 ชั้น 3 ตึกกรมการแพทย์ ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02- 591-8251, 590-6171-2 โทรสาร. 02- 591-8251